Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige 23 oktober

Malung-Sälens kommunfullmäktige sammanträder i Ungärde skola i Lima måndagen den 23 oktober klockan 18.30

Allmänheten är varmt välkommen!

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Återredovisningar av Malungshem, Malung-Sälen Tursim AB, Malungs Elverk och VAMAS
 • Delårsrapport 2017
 • Skattesats 2018
 • Utökning av borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
 • Ramar för borgen 2018
 • Ramar för lån 2018
 • Räddningstjänstsamverkan i norra Dalarna
 • Valdistrikt för valen 2018
 • Sammanträdesplan 2018
 • Avsägelser och val
 • Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 • Meddelanden

Ta del av handlingarnaPDF

Sidan uppdaterad 2017-10-13 av