Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige 13 mars

Malung-Sälens kommunfullmäktige sammanträder i Ungärde skola i Lima, måndagen den 13 mars 2017 klockan 18.30

Allmänheten är varmt välkommen!

Dagordning

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Information från Destination Sälenfjällens VD Charlotte Skott
 • Information från SITE:s projektledare Klas Darlin
 • Återredovisning av socialnämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden
 • Personalbehovsanmälan gällande tjänster inom hemtjänsten
 • Motion angående grundavgifter för avfall
 • Motion Demokratisera kommunen - transparens och informationsflöden
 • Avsägelser och val
 • Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 • Handlingar för kännedom

Ta del av handlingarna härPDF

Sidan uppdaterad 2017-03-06 av