Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kvalitet i korthet

Malung-Sälens kommun deltar sedan 2010 i mättningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Mätningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna och beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Antalet kommuner som deltar ökar årligen och är nu drygt 230.

Resultaten för Malung-Sälens kommun

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunens verksamheter från år till år. Jämföraren erbjuder möjligheten att snabbt få en översikt av Malung-Sälens resultat vad gäller tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare. Urval och vyer är färdiga, och det finns goda möjligheter till vidare analys av resultaten.

Gå direkt till Jämföraren härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens senaste resultat finns även redovisade i tabellform.

Ta del av resultaten för Malung-Sälens kommun 2017PDF

Resultat för samtliga kommuner som ingår i Kommunens kvalitet i korthet

​De sammanställda resultaten för samtliga kommuner finns i den resultatrapport som Sveriges kommuner och landsting presenterar årligen. Rapporten och mer information finns här:

Sveriges kommuner och landsting/kommunens kvalitet i korthetPDF

Sidan uppdaterad 2018-01-30 av