Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Årsredovisning

I årsredovisningen sammanfattas hela den kommunala verksamheten, både verksamhet och ekonomi, för att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Kommunen gör bokslut vid två tillfällen under ett verksamhetår. Det första tillfället är den 31 juli, då en delårsrapport sammanställs. Efter varje årskifte, per den 31/12, görs ett årsbokslut och då sammanställs en årsredovisning för att komplettera den ekonomiska delen med beskrivningar av hur verksamheterna bedrev sitt arbete under det gångna året och hur man uppfyllt de uppsatta målen. Av årsredovisningen framgår också vad skattepengarna använts till under det gångna året. Den största delen av skattepengarna går till utbildning, vård och omsorg.

I årsredovisningen finns också kommunens bolag med utfall och verksamhet presenterade.

Redovisningsmodell samt ord och begreppsförklaringarPDF

2018

Årsredovisning för 2018PDF

Årsredovisning 2018 som bläddringsbar pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2017

Årsredovisning för 2017PDF

Årsredovisning 2017 som bläddringsbar pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2016

Årsredovisning för 2016PDF

Årsredovisning för 2016 som bläddringsbar pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2015

Årsredovisning för 2015PDF

Årsredovisning för 2015 som bläddringsbar pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Populärversion av årsredovisningen 2015PDF

2014

Årsredovisning för 2014PDF

Årsredovisningen för 2014 som bläddringsbar pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Populärversion av årsredovisningen 2014PDF

2013

Här kan du läsa årsredovisningen för 2013.PDF

Här kan du läsa årsredovisningen för 2013 som pläddringsbar pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Populärversion 2013 kan du läsa här.PDF

Äldre årsredovisningar

Årsredovisning 2012PDF

Årsredovisning 2011PDF

Årsredovisning 2010PDF

Sidan uppdaterad 2019-05-16 av