Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Överförmyndare

Överförmyndaren arbetar med att tillsätta gode män, förvaltare och förmyndare. Enligt lag har den som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande rätt till god man eller förvaltare.

Överförmyndaren ansvarar även för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Överförmyndarverksamheten är en del av kommunens obligatoriska uppgifter enligt lag. Vid Malung-Sälens kommun finns en överförmyndare och en ersättare samt handläggare.

  • Telefontid: Måndag - tisdag 09 - 11.
    Övrig tid telefonsvarare, vi ringer upp så snart vi avlyssnat.

  • Besökstid: Enligt överenskommelse

  • Besöksadress: Moravägen 11 G, Malung
    Övrig tid som inte överförmyndaren är tillgänglig hänvisas frågor till kommunens reception 0280-181 00


Överförmyndare

Åsa Hedlöf (S)
Tel. 0280-181 91
overformyndaren@malung-salen.se

Ersättare
Sven-Olof Halvarsson-Lill (C)

Sidan uppdaterad 2015-02-25 av