Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Barn-och utbildningsnämnden

I barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde ingår förskola, grundskola, fritidshem och integration.

Barn- och utbildningsnämnden har nio ledamöter för mandatperioden 2019-2022.

Sofia Söderström (S) ordförande
Tel. 0280-186 66
sofia.soderstrom@malung-salen.se

Erik Gustafsson (M) vice ordförande
Tel. 070-526 48 88
erik.gustafsson@malung-salen.se

Bengt Nilsson (S)

Ulla-Britt Fahlström (S)

Erik Hansson (S)

Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Natalie Johansson (L)

Elenor Svensk (M)

Natalie Karelius (SD)


Bo Olsson (S)

Torbjörn Korssell (S)

Birgitta Örjas (S)

Anneli Johansson Tauni (S)

Tord Bergqvist (C)

Johan Lisra (L)

Sören Bjurström (M)

Jörgen Lind (M)

Andreas Niss (SD)


Sidan uppdaterad 2019-03-11 av