Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Webb-TV

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du kan antingen välja att följa sammanträdet på plats eller i efterhand på webb-TV.

Webb-TV-sändning från kommunfullmäktige måndagen den 25 mars 2019, klockan 18.30 i Ungärde skola, Lima. Teknisk produktion: TV Malung-Sälen.

Dagordning

 • Mötets öppnande 
 • Upprop 
 • Val av justerare 
 • Återredovisning av Kultur-och fritidsnämnden, Barn-och utbildningsnämnden, Räddningsnämnden, Valnämnden samt Kommunstyrelsen 
 • Tilläggsanslag investering Hästen förskola
 • Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54
 • Partistöd 2019
 • Kommunal serviceplan 2019-2022
 • Val av ordförande för revisorerna mandatperioden år 2019-2022
 • Val av ordinarie lekmannarevisor för Intresseföreningen Västerdalsbanan mandatperioden år 2019-2022  
 • Val av lekmannarevisor för Malungs Elnät AB mandatperioden år 2019-2022 
 • Val av ordinarie lekmannarevisor för Malungs Elverk AB mandatperioden år 2019-2022
 • Val av ordinarie lekmannarevisor för Gustols AB mandatperioden år 2019-2022  
 • Val av ordinarie lekmannarevisor för Malungshem AB mandatperioden år 2019-2022
 • Val av ordinarie lekmannarevisor för Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden år 2019-2022
 • Motioner, interpellation och frågor 
 • Meddelanden

Ta del av handlingarna härPDF

Tidigare sammanträden

Måndagen den 18 februari 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-03-28 av