Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunfullmäktige 2018-02-19

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 19 februari, kl. 18.30, på Folkets Park Orrskogen i Malung.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop
 3. Val av justerare
 4. Återredovisningar av byggnadsnämnden, miljönämnden, socialnämnden samt Malung-Sälen Turism AB
 5. Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB
 6. Nytt ägardirektiv för Malung-Sälens Turism AB
 7. Lokal handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism och social oro
 8. Motion angående demokratidagar på kommunens bibliotek
 9. Motion angående Dags att ta sex timmars arbetsdag på allvar
 10. Vatten- och avloppsplan
 11. Vatten- och avloppstaxa 2018
 12. Antal ledamöter i kommunfullmäktige
 13. Avsägelser och val
 14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Malungs Elverk AB
 15. Val av ersättare i styrelsen för Malungs Elverk AB
 16. Val av ersättare i kommunstyrelsen
 17. Val av ersättare i arvode -och organisationskommittén
 18. Val av ersättare i valberedningen
 19. Val av ersättare i styrelsen för Malung-Sälen Turism AB
 20. Val av ersättare i styrelsen för Malungshem AB
 21. Val av ersättare i socialnämnden
 22. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 23. Handlingar för kännedom

Inga anslag

Sidan uppdaterad 2018-02-09 av

Karta