Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20 §§ 19-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer19-28
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2019-03-20 §§ 19-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Meddelande om antagande av Detaljplan för del av Gusjön - Gusjön 4:69. 
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentGusjön 4:69 i Kläppen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Miljö-&-Stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun beslutade 2019-03- 14 § 26 att anta Detaljplan för del av Gusjön -, i Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2019-03- 22.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:


  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung


  eller via e-post till: plan@malung-salen.se

 3. Meddelande om antagande - Ändring av Detaljplan BRF Vintergatan 1.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentÄndring av BRF Vintergatan 1
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Miljö-&-Stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun beslutade 2019-03- 14 § 27 att anta Ändring av Detaljplan för BRF Vintergatan 1 , i Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2019-03- 22.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

  eller via e-post till: plan@malung-salen.se

 4. Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 47
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-03-21 § 47.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsen 2019-03-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 33-53
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKS 2019-03-12 §§ 33-53.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämnden 2019-03-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 20-32
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2019-03-07 §§ 20-32.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunfullmäktige 2019-03-25
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigTherese Eriksson
  DokumentKF 2019-03-25.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-03-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 6-12
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2019-03-05 §§ 6-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 54-73
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2019-03-05 §§ 54-73.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 22-42
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-02-21 §§ 22-42.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 43-46
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-03-07 §§ 43-46.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 22-42
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-20 §§ 10-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 10- 18
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2019-02-20 §§ 10-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Räddningsnämnden 2019-02-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 1-7
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollProtokoll RN 2019-02-18 §§ 1-7.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2017-12-11 av