Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

               Blomsterbäcksskolan

Blomsterbäcksskolan är en F-5 skola med grundsärskola 1-5 samt inriktning träningsskola 1-9. På skolan finns två fritidshemsavdelningar.
Skolans motto är "Trygghet och trivsel för alla".

Skolan ligger i det natursköna Malung i västra Dalarna. En skola med
cirka 214 elever och integrerat fritidshem och förberedelseklass. Skolan är belägen i centrala Malung.

Aktuellt

"Trygghet och trivsel för alla" är skolans ledord.

Våra grundläggande principer som genomsyrar vårt arbete i skolan är:

 • förutsägbarhet
 • söka det positiva hos eleven
 • vara väl förberedd
 • förutse problemsituationer
 • möta eleven på den nivå hen befinner sig
 • ge uppgifter som eleven kan lyckas med
 • snabb, tät och tydlig feedback
 • repetera
 • struktur i vardagen ger eleven trygghet
 • sätta gränser
 • handling istället för tjat
 • anpassa miljön

Eleven ska alltid veta:

 • vad ska jag göra?
 • var ska jag vara?
 • med vem?
 • hur, på vilket sätt?
 • när ska jag göra det?
 • varför, vad går det ut på?
 • hur länge?
 • vad ska jag göra sedan?

Vår skola är en "Grön flagg" skola. Det innebär att vi jobbar med olika miljömål varje läsår. Vi jobbar mot en hållbar utveckling.Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

 

Kaan Abrahamsson

Rektor

0280-184 18

 

Monica Landström

Skolassistent

0280-184 23

 

Sjukanmälan elever

 

070-653 33 96

 

Elin Persson

Skolsköterska

0280-182 47

 

Kristina Klang

Specialpedagog

0280-187 54

 

Kristina Eriksson

Kurator

0280-182 53

 

Cahrina och Turid

Lokalvårdare

0280-184 36

 

Matsalen

 

0280-184 20

 

Therese Asklander

F-klass

0280-183 69

 

Bittan Matsson

F-klass

0280-183 69

 

Gunna Öjes

År 1

0280-184 24

 

Gunvor Thorildsson

År 1

0280-184 24

 

Anna Skytt

Helene Tåli

År 2

År 2

0280-184 15

 

Inger Ax

År 2

0280-184 16

 

Sandra Edvinsson

År 3

0280-184 04

 

Barbro Thorsen

År 3

0280-184 08

 

Lena Eliasson

David Thögersen

Viking Nilsson

År 4

År 4

År 4

0280-184 27

 

Maria Eriksson

Bo Hultgren

År 4

År 4

0280-184 27

 

Maria Bengtsson

Erik Olsson

Rebecca Åhrlin

År 5

År 5

År 5

0280-184 13

 

Anna Johansson

År 5

0280-184 13

 

Lena Aune

Emma Öjes

Emil Wadh

Gun-Britt Kindberg

Adina Ferm

Särskolan

Särskolan

Särskolan

Särskolan

Särskolan

0280-184 22

 

Stefan Eriksson

Idrott

070-2652880

 

Ida Nilsson

Sva

0280-184 10

 

Elisabeth Larsson

Resurslärare

0280-184 10

 

Fritidshemmet Syrenen

 

0280-183 68

 

Fritidshemmet Nyponrosen

 

0280-184 05

 

Särskolefritids Solrosen

 

0280-184 22

 

Fritids mobil

 

070-653 33 96

 

Arbetsrummet "stjärnan"


0280-184 17

 

Eva Broberg Larsson

Helene Matsson

Ida Rydberg

Nypon

Nypon

Nypon

0280-184 05

 

Lotta Laitinen

Hilje Blauw

Marcus Kvarnlöf

Syrenen

Syrenen

Syrenen

0280-183 68

 
 
 
 
 
 

 

Sidan uppdaterad 2018-05-08 av