Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Snigeln

Bild på skolan

Välkommen till förskolan Snigeln. Vi finns på Storbygärdet, ca 2 km väster om Malungs centrum.  Förskolan Snigeln är en småbarnsavdelning med upp till 15 barn i åldern 1-3 år.


Vår förskola
Förskolan ligger i ett bilfritt bostadsområde med stora grönområden, nära till skogen och den vackra naturen. Förskolans lokaler återfinns i lägenheter, omgjorda och anpassade för vår verksamhet. Vi har egen kokerska och lokalvårdare.

Leken
Vi ger leken stort utrymme eftersom vi vet att den är viktig för barnens utveckling och lärande. I leken stimuleras barnens förmåga till inlevelse, fantasi, kommunikation samt förmågan att samarbeta och lösa problem.

Matematik
Vi vill att barnen skall uppfatta matematiken som lustfylld. Vi ser därför möjligheter till lärande i barnens vardag och i meningsfulla sammanhang.

Språket
Att föra vardagliga samtal och skapa tillfällen till goda möten med barnen är viktiga förutsättningar för att stimulera barnens språkutveckling.

På Snigeln har vi en rik och stimulerande språkmiljö där vår strävan är att, på ett roligt och lekfullt sätt, göra barnen nyfikna på det skrivna språket och så småningom språkligt medvetna.

Social kompetens
I vårt arbete på Snigeln bildar omsorg och lärande en helhet. Vi ser barnen som kompetenta där utvecklingen av social kompetens och övrigt lärande följs åt.

Tema
Vi har ett temainriktat arbetssätt som utgår från barnens intressen, motivation och nyfikenhet. Vi arbetar med sagor, musik och rörelse, skapande verksamhet, sinnen, experiment och naturvetenskap. Vårt arbetssätt innebär att barnen får möjlighet att arbeta både i grupp och enskilt, utifrån mognad och individuellt behov.

Vi vill ge barnen stöd att utveckla

  • sin identitet och känna trygghet i den
  • tilltro till sig själv och sin egen förmåga
  • självständighet och ansvarskänsla
  • empati och omtanke om andra människor

Vi vill också

  • stödja föräldrarna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande
  • att verksamheten ska vara rolig trygg och lärorik
  • ge barnen en positiv syn på framtiden
  • att alla föräldrar ska kunna lämna sina barn till oss på Snigeln med förtroende

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lokal arbetsplan

Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

 

Viviann Paulsson

Förskolechef

0280-183 50

 

 

 

 

 

Ulla Olsson

Förskollärare

0280-183 60

 

Maria Söderlund

Barnskötare

0280-183 60

 

Vivianne Berntsson

Barnskötare

0280-183 60

 

Anette Loo

Förskollärare

0280-183 60

 

 

Sidan uppdaterad 2016-03-01 av