Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Lyckan

Bild på skolan

Vår förskola ligger i Sälens by högt belägen på Elljusvägen med vacker utsikt över fjället, och nära till skogen och naturen.
Vi har två avdelningar, Norrgår’n och Sörgår’n med barn i åldrarna 1-4 år.

Planeringsdagar då förskolan är stängd 2019/2020.

Fredag 23 augusti 2019
Måndag 26 augusti 2019

Vi är ett tryggt och glatt personalteam med en väl fungerande verksamhet.

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98,rev.10) och tar vara på barnets spontanitet, lust och nyfikenhet att leka och lära.

En förutsättning till en god inlärningsmiljö är att alla trivs, både små och stora.

Barnets egen lek ges ett stort utrymme i vår verksamhet, eftersom barnet lär och bearbetar sina upplevelser genom leken.

Barnets intresse är det som styr verksamheten och ger oss idéer om vad vi ska arbeta med.

Att vara ute i friska luften och röra på sig är inte bara viktigt för hälsan, utan stimulerar även barnets fantasi och motorik. Vår vackra närmiljö erbjuder många spännande upplevelser i naturen. Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

 

Catharina Renheim

Förskolechef

0280-185 03

 

 

 

 

 

Avdelning sörgården

 

 

 

Linda Andersson

Barnskötare

0280-187 25

 

Ann-Kristine Millén

Barnskötare

0280-187 25

 

Diana Jonsson

Förskollärare

0280-187 25

 

Avdelning norrgården
Lina Wennberg

Förskollärare

0280-187 25


Anna Pettersson

Barnskötare

0280-187 25

 

Maria Lindros

Barnskötare

0280-187 25


Pirjo Tiller

Lokalvårdare

 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-07-03 av