Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Lyckan

Bild på skolan

Vår förskola ligger i Sälens by högt belägen på Elljusvägen med vacker utsikt över fjället, och nära till skogen och naturen.
Vi har två avdelningar, Norrgår’n och Sörgår’n med barn i åldrarna 1-4 år.

Planeringsdagar då förskolan är stängd 2017.

9 januari
29 maj

Vi är ett tryggt och glatt personalteam med en väl fungerande verksamhet.

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98,rev.10) och tar vara på barnets spontanitet, lust och nyfikenhet att leka och lära.

En förutsättning till en god inlärningsmiljö är att alla trivs, både små och stora.

Barnets egen lek ges ett stort utrymme i vår verksamhet, eftersom barnet lär och bearbetar sina upplevelser genom leken.

Barnets intresse är det som styr verksamheten och ger oss idéer om vad vi ska arbeta med.

Att vara ute i friska luften och röra på sig är inte bara viktigt för hälsan, utan stimulerar även barnets fantasi och motorik. Vår vackra närmiljö erbjuder många spännande upplevelser i naturen. Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

 

Catharina Renheim

Förskolechef

0280-185 03

 

 

 

 

 

Avdelning sörgår´n

 

 

 

Linda Andersson

Barnskötare

0280-187 25

 

Ann-Kristine Millén

Barnskötare

0280-187 25

 

Diana Jonsson

Förskollärare

0280-187 25

 

 

 

 

 

Violeta Petkova

Kokerska

0280-187 13

 

Pirjo Tiller

Lokalvårdare

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-08-14 av