Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Trollbäcken Mitt vid Lavenliften

Möjlighet till ny bebyggelse i Trollbäcken vid Hundfjället avses skapas genom en utökning av gällande detaljplan för Trollbäcken Mitt. Den nya planen får namnet Trollbäcken Mitt vid Lavenliften, då området utökas mot liftområdet i väster.

Planområdet ligger ca 700 m väster om Hundfjällscenter.

Planens syfte är att ersätta den byggrätt om ca 280 bäddar som försvann när planläggning för ny lift och pist väster om aktuellt område gjordes. Planförslaget ger även möjlighet till ytterligare 60 bäddar jämfört med den gällande planen. Syftet med planförslaget är också att göra strukturen i området anpassad efter dagens förhållanden.

Planförslaget består av följande handlingar:

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

UtlåtandePDF


Sidan uppdaterad 2018-03-08 av