Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Eldningsförbud råder

    Det råder nu eldningsförbud i Malung-Sälens kommun!
    Eldningsf...
    Läs mer

Tipsa

Bostäder vid Tomt Eriks väg

Detaljplanens syfte är att planlägga för nya bebyggelsekvarter väster om Vikhansvägen samt komplettera med ytterligare ett bostadskvarter sydost om Vikhansvägen, i anslutning till Elljusvägen.

Detaljplaneförslaget medger ca 17 nya tomtplatser väster om Vikhansvägen samt ca 4 nya tomtplatser i den södra delen.

Detaljplanen antogs av KF § 67 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft :

 

Planförslaget består av följande handlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

VA-kartaPDF

IllustrationskartaPDF

DagvattenkartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Utlåtande (där vi bemöter yttranden från samråd och granskning) samt fastighetsförteckning finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

Sidan uppdaterad 2018-06-21 av