Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Stöten - Mitt i pisten

Ändring av del av detaljplan för Stöten - Mitt i Pisten, innebär att fastighetsindelning utgår från gällande detaljplan, för att möjliggöra en uppdelning i två fastigheter. Den totala byggrätten för kvarteret kommer vid en uppdelning att fördelas lika mellan fastigheterna. Planändringen medför ingen ökning av den totala byggrätten jämfört med gällande detaljplan.
 

Planförslaget består av följande handlingar:


Plankarta m planbeskrivningPDFUtlåtande där vi bemöter yttranden från samråd och granskning, samt fastighetsförteckning finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

 

Sidan uppdaterad 2018-05-22 av