Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Näsfjällsåsen 1:70 m fl

Planändringen syftar till att möjliggöra komplettering och utökning av camping och parkering samt legalisera pistmaskinsgarage/-verkstad och telemast.

Planförslaget består av följande handlingar:

SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-KartaPDF

IllustrationskartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF


 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 12 december 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2015.442 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                   eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                             plan@malung-salen.se                             Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                       Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                          Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2018-11-29 av