Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Fjällsåsgården & Wasagården

Planområdet är beläget norr om Fjällvägen vid infarten till Hundfjällets skidanläggning.

Syftet med planen är att möjliggöra en komplettering med fler fritidslägenheter som ett komplement till den befintliga restaurangen. Planförslaget beräknas ge ett tillskott på ca 12 lägenheter med i genomsnitt 8 bäddar per lägenhet.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

RiskbedömningPDF

VA-kartaPDF

IllustrationskartaPDF


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 28 Januari 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:361 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                               eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                        plan@malung-salen.se                                          Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                  Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                     Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2018-12-10 av