Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Bügelhof, Västra Sälen 3:22

Planens syfte är att skapa möjligheter till förtätning genom påbyggnad och tillbyggnad av befintlig hotellbyggnad vid Sälfjällstorget, och därigenom skapa nya bäddar i detta område.

På grund av ett förbiseende har skissen i bilaga 2 reviderats under granskningsperioden,  se Följebrev och revidering av bilaga 2. Granskningstiden har förlängts fram till 4 juni 2018.


Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-KartaPDF

GrundkartaPDF

SolstudiePDF

Följebrev och revidering av bilaga 2PDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

 

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 4 juni 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2016:439 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                           plan@malung-salen.se                               Malung-Sälens kommun                                           
Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
782 21 Malung                                                        Tomas Johnsson


Sidan uppdaterad 2018-05-17 av