Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Aktivitetsområde Joänget

Planens huvudsyfte är att tillskapa ett aktivitetsområde med skogsmuseum samt utveckla en pågående konferensverksamhet. Inom aktivitetsområdet skall sättas upp gamla skogskojor, stall etc.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-kartaPDF

Riskbedömning för transport av farligt godsPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoretHar du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 3 augusti 2017. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2015.355 vid ett yttrande.

 Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                          stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se  Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Tomas Johnsson, Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2017-06-30 av