Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Pågående planering

Det finns alltid många planer på gång i Malung-Sälens kommun. Här presenteras de planer som just nu är under framtagande.

Du som medborgare har alltid möjlighet att påverka pågående planering. Du har rätt att få information om och lämna synpunkter på de förslag som du berörs av. Alla detaljplaner som handläggs med normalt planförfarande kungörs förutom här på kommunens hemsida även på kommunens anslagstavla och i ortstidningarna.

Synpunkter kan du lämna in skriftligt eller muntligt till stadsbyggnadskontoret innan sista datum för planen. Viktigt att komma ihåg är att bara skriftliga yttranden kan ligga till grund för ett evetuellt senare överklagande av beslut att anta en detaljplan.

Planer aktuella för samråd:

Prinsgårdarna
Samrådstid 22 juni - 27 juli 2017

Fjällhemsvägen​
Samrådstid 22 juni - 27 juli 2017

Fjällbäcken​
Samrådstid 22 juni - 27 juli 2017

Aktivitetsområde Joänget​
Samrådstid 29 juni - 3 augusti 2017

Grandgårdarna
Samrådstid 14 juli - 11 augusti 2017

Gammelgårdsområdet
Samrådstid 14 juli - 11 augusti 2017

Planprogram Hundfjället centrum
Samrådstid 21 juli - 14 augusti 2017

 

Planer aktuella för granskning:

Trollbäcken Mitt vid Lavenliften
Tid för granskning 2: 14 juli - 11 augusti 2017

 

 

 


Sidan uppdaterad 2017-07-21 av