Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Översiktsplanering

En kommuntäckande Översiktsplan är den långsiktiga visionen för kommunens utveckling. Den ger vägledning och rekommendationer inför beslut om till exempel ny bebyggelse och infrastruktur.

I begreppet översiktsplaner ryms förutom den stora kommuntäckande översiktsplanen även tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen. Dessa behandlar ett särskilt tema, till exempel landsbygdsutveckling eller vindkraft, eller en avgränsad del av kommunens yta, till exempel en tätort eller en skidanläggning.

Översiktsplaner antas av kommunfullmäktige och varje mandatperiod ska kommunfullkätige ta ställning till om översiktsplanen med tillägg och fördjupningar är fortsatt aktuell.

Läs mer om hur översiktsplaner tas fram här

Sidan uppdaterad 2019-05-29 av