Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bygga nytt, ändra eller riva

På dessa sidor får du information om vad som gäller när du till exempel ska bygga nytt eller renovera ditt hus.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens förvaltning i Malung-Sälens kommun som handlägger byggärenden heter Stadsbyggnadskontoret.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter, här kan du se vilka de är:

För att få reda på vad som gäller för just din fastighet och din åtgärd är det bästa att ta kontakt med oss på Stadsbyggnadskontoret eller se om du får svar på dina frågor på underliggande sidor.

Det är flera lagändringar som beslutats under 2014. Boverkets rättschef Yvonne Svensson förklarar i en filmen nedan hur lagförändringen påverkar dig och att du inte kan sätta spaden i marken förrän du fått startbesked. (OBS! Denna film är inspelad innan lagen trädde i kraft)

Sidan uppdaterad 2019-01-07 av